Milí rodiče a milé děti,

vítejte na  webových stránkách ordinace

praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Marie Valíčkové.

Stránky vám budou sloužit k naší vzájemné spolupráci.

Budete zde nacházet informace o aktuálním dění

v naší ordinaci, o dovolených, očkování, prevenci, atd.

Můžete si prostudovat příbalové letáky

k očkovacím látkám a naleznete zde i důležité odkazy
------------------------------------------------------------------------------
AKTUÁLNĚ


DOVOLENOU ČERPÁME VE DNECH:
1. - 4. července,  1. srpna  a pak 18. - 22. srpna 2022,

zástup pouze v akutních případech - zajištěn u nás v ordinaci
 (posudky na  tábory od 7.7. , děkuji za pochopení)
------------------------------------------------------------------------------
PROSBA - KONTAKTOVÁNÍ NAŠÍ ORDINACE:
Pokud nás budete kontaktovat, upřednostňujte, prosím, email před telefonátem. Na emaily odpovídám v průběhu dne a nejpozději po skončení prac. doby, tak vyčkejte prosím na odpověď. Pokud pošlete email, pak je zbytečné ihned volat. Musíme se také věnovat pacientům v ordinaci.
Děkujeme za pochopení.

-------------------------------------------------------------------------------

COVID-19
V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden

REŽIM ORDINACE PLATNÝ DO ODVOLÁNÍ

  • Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM telefonickém (543 213 885) nebo elektronickém (dsbakalovo@seznam.cz) OBJEDNÁNÍ
  • S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NA TEL.ČÍSLE naší ordinace 543 213 885.
  • Zbytná vyšetření/ošetření odložte

Mimořádné opatření platí od pondělí 16. března 2020 od 6:00 hod. do odvolání.
---------------------------------------------------------------------------------
KORONAVIRUS - INFORMACE

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Vsouvislosti srozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ onároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud vdůsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma sdítětem mladším 10 let.
Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?
Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let. Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že sdítětem žije ve společné domácnosti.
Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Jaká je výše ošetřovného?
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV

(https://bit.ly/kalkulacka_davek)

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavřenívýchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doruč
eny řádně vyplněné podklady.
Kde získá škola tiskopis žádosti?
Tiskopis je kdispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ(
https://bit.ly/zadost_osetrovne).Na vyžádání může být zaslán škole též velektronické podobě.

Karantena_a_osetrovne.pdf

            Kontakt

Ordinace dětského lékaře

MUDr. Marie Valíčková
Bakalovo nábřeží 1/1
639 00 Brno-Štýřice

+420 543 213 885

 

Kontakt

MUDr. Marie Valíčková
Bakalovo nábřeží 1/1
639 00 Brno-Štýřice

+420 543 213 885

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode